За нас


ИНВЕСТ-СТРОЙ ПРОЕКТ развива дейност в областта на проучването, изграждането на жилищни и офис сгради, както и инвестиционна дейност и търговия в сферата на недвижимото имущество.

Фирмата започва своята дейност през 2003 г. За своята работа тя е подпомагана от квалифициран персонал, изграден от професионалисти, които следят за поетапното, правилно и безопасно изпълнение на строително-монтажните работи.

При реализация на своите проекти ИНВЕСТ-СТРОЙ ПРОЕКТ залага на висококвалифициран екип, съвременна техника и високи критерии във всички етапи на работа – проучване, проектиране, изпълнение, както и индивидуален подход към клиентите си. Ръководството на компанията съчетава професионалните познания с усет към нуждите на клиентите и безкомпромисното следване на стандартите и качеството във всяко едно тяхно измерение.

От 2003 г. насам, фирмата успешно се наложи на строителния пазар, спазвайки основни положения, заложени във фирмената политика, както следва:

  1. - Коректно и отговорно отношение към собственици и ИНВЕСТИТОРИ на имотите, което се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от фирмата към конкретния обект или вид СМР. Нашите клиенти могат да се чувстват сигурни във финансирането и изграждането на обектите, тъй като всички обекти, които фирмата е започнала, са завършени качествено и в срок.
  2. - Финансова обезпеченост на фирмата, постигната благодарение на богатия набор от материални активи, собственост на компанията.
  3. - Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи.
  4. - Стриктно спазване на работните проекти и тяхното изпълнение.
  5. - Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество, чрез системни проверки на изпълнени СМР и своевременно отстраняване на евентуално констатирани недостатъци.
  6. - Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни технологии и материали при изпълнението на СМР.

Дългогодишната успешна работа съчетана с фирмена политика базирана на коректност, точност и качество, създадоха име на „Инвестстройпроект” ЕООД като коректен и надежден партньор.

Как да се свържете с нас?


Готови ли сте да стартирате следващия си проект с нас? Ако имате въпроси или желаете да обсъдим заедно Вашите планове, можете да се свържете се с нас или да ни изпратите е-мейл. Ние ще Ви отговорим възможно най-бързо!

0893-077-776